Światełko Pamięci

dla ukochanych rodziców Marianny i Stanisława Tomczaków
Jola