Światełko Pamięci

dla sp. rodzicow : Bernardyny i Stefana Rozentalski
Lucyna Levicki