Światełko Pamięci

dla Dla Janka Szczodrowskiego, Jana i Reginy Szczodrowskich
Bogumiła Mannischeff