Światełko Pamięci

dla kochanej żony ś.p. Mirosławy
Tadeusz Piwowarczyk