Światełko Pamięci

dla kochanej siostry Izoldy
Mania