Światełko Pamięci

dla dla kochanej cioci Marysi
Beata