Światełko Pamięci

dla dla ojca Tadeusza, aby się przestał bać. Błogosławimy Cię.
Twoje dzieci