Światełko Pamięci

dla Dla wspaniałego i nieocenionego ks. Jana Kaczkowskiego
Ewelina