Światełko Pamięci

dla Wszystkich kobiet z rodu Bar...s i rodu Now....ch, które były wykorzystywane seksualnie, bite i poniżane. Błogosławię Was Wszystkie.
Iwona S.....ka