Światełko Pamięci

dla W intencji Jana Kaczkowskiego
Maria