Światełko Pamięci

dla Za wszystkich zmarłych z mojej Rodziny
Radosława