Światełko Pamięci

dla za wszystkich zmarłych z rodziny
Ania