Światełko Pamięci

dla Brata Zbyszka w 53. rocznicę urodzin
Joanna