Światełko Pamięci

dla Jędrusia, najukochańszego męża na świecie
Jagoda