Światełko Pamięci

dla dla Śp. teścia Andrzeja Zakrzewskiego w 1 rocznicę śmierci
Teresa