Światełko Pamięci

dla dla ś.p. dr n. med. Huberta - dziękuję, że spotkałem Pana na mojej drodze.
Waldek