Światełko Pamięci

dla Mamusi Marylce w 7 rocznicę śmierci.
Dzieci