Światełko Pamięci

dla Jędrusia, najukochańszego męża na świacie
Jagoda