Światełko Pamięci

dla ofiarom wojny na Ukrainie
Ula