Światełko Pamięci

dla Teresy, Kazika, Grażyny, Michała, Marty, Stacha, Michała
Kinga