Światełko Pamięci

dla Najwspanialszemu tacie Andrzejowi i kochanej babci Janinie
Aleksander