Światełko Pamięci

dla Babci Krysi i Dziadka Witka
Wnuczka