Światełko Pamięci

dla dla wnuka Filipa Zakrzewskiego zm. Zakrzewskich i Sytów
Teresa