Światełko Pamięci

dla Jędrusiowi, najukochańszemu mężowi na świecie
żona