Światełko Pamięci

dla dziadkom Zygmuntowi, Leonowi