Światełko Pamięci

dla za duszę kolegi Andrzeja Wójciaka
Stowarzyszenie "Eco-Kąpino"