Światełko Pamięci

dla Marii Pryba z okazji urodzin
Mąż, dzieci, wnuki.