Światełko Pamięci

dla babciom Annie, Teresie, Janinie
Ula