Światełko Pamięci

dla UKOCHANYCH RODZICÓW, CIOCI GRAŻYNIE, MARZENCE I MICHAŁ ORAZ WSZYSTKICH ZMARŁYCH ZA KTÓRYCH SIĘ MODLĘ
Kinga