Światełko Pamięci

dla Za Wszystkich zmarłych z mojej Rodziny oraz za dusze które potrzebują modlitwy
Angelina