Światełko Pamięci

dla Kochanemu Tacie - Józefowi
Syn