Światełko Pamięci

dla Aliny w 4. miesięcznicę odejścia
a.