Światełko Pamięci

dla Dziadkowi w pierwszą rocznicę śmierci
Rozalia