Światełko Pamięci

dla Śp. Kochanemu Tacie Teodorowi Jerszyńskiemu
Syn z rodziną