Światełko Pamięci

dla Leszka i kolegów z klasy
Teresa