Światełko Pamięci

dla Kochanego Michała, rodziców i teścia Jana,
Jola