Światełko Pamięci

dla Za Rodziców i mężów
Ewa Kafarska-Pietrasik