Światełko Pamięci

dla dla Najdroższej Krystyny
Staszek