Światełko Pamięci

dla Kochanego brata Zbyszka, tęsknimy,
Joanna