Światełko Pamięci

dla Zmarłych z obojga rodzin
Krzysiek Chudyba