Światełko Pamięci

dla zmarłym dziadkom
Jacek Paterka