Światełko Pamięci

dla Taty i wszystkich bliskich
Monika