Światełko Pamięci

dla Haliny i Mieczysława Gołaszewskich
Krystyna Kruczyńska