Światełko Pamięci

dla Dla Kochanego Taty Władysława Grubba
Daria