Światełko Pamięci

dla Ukochanej Mamy Elżbiety Kortals
od córki Mirki z rodziną