Światełko Pamięci

dla Dla wszystkich zmarłych z naszych rodzin
Sylwia i Łukasz