Światełko Pamięci

dla Dla Moich Rodziców Teresy w 9 rocznicę śmierci i Kazimierza
córka Kinga