Światełko Pamięci

dla wszystkich bliskich którzy odeszli
Agnieszka