Światełko Pamięci

dla Za wszystkich ludzi których spotkałem na swojej drodze, a którzy odeszli do Pana.
Jan, Wiesława