Światełko Pamięci

dla wnuka Filipa Zakrzewskiego zm. Zakrzewskich i Sytów
Teresa